Bay Campus Residences Team - Tîm Preswylfeydd Campws y Bae

Maintenance Request to Bay Campus Residences Team

Please note that regular maintenance is undertaken Monday to Friday during normal working hours 08.30-17.30.

All emergency works outside of these hours and on weekends such as loss of all water, power, floods, gas leaks or persons trapped in lifts should be notified to Swansea University Bay Campus Security by phone on 01792 606010.

Disclaimer: Misuse of the fault reporting system i.e. generating false reports, may result in disciplinary action being taken against you.

Cais  cynnal a chadw I Tîm Preswylfeydd Campws y Bae

Nodwch fod cynnal a chadw rheolaidd yn cael ei wneud o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod oriau gwaith arferol 08.30-17.30.

Dylai pob gwaith brys tu allan i'r oriau hyn ac ar benwythnosau megis colli holl ddŵr, pŵer, llifogydd, gollyngiadau neu bersonau dal mewn lifftiau nwy yn cael ei hysbysu i Ddiogelwch Campws y Bae Prifysgol Abertawe dros y ffôn ar 01792 606010.

Ymwadiad: Camddefnyddio y system adrodd nam hy cynhyrchu adroddiadau ffug, gallai arwain at gymryd camau disgyblu yn eich erbyn.